REGU
LAMIN

PROMOCJI

 

 

Promocja: Wariant 3+1

Możecie zamówić 3 różne plakaty, a jeden z nich dostaniecie w 2 egzemplarzach. Wystarczy, że w uwagach do zamówienia wpiszecie 3+1 i wskażecie plakat, który chcielibyście otrzymać x2.

Promocja: Wariant 2+1

Oznacza 3 takie same plakaty w cenie 2. Zamówcie 2 identyczne plakaty i w uwagach pod zamówieniem wpiszcie 2+1.

Promocja trwa do 30 czerwca 2019 r.


Regulamin promocji 3+1 oraz 2+1

Wstęp

1. Niniejszy regulamin promocji (dalej „Regulamin”) określa zasady korzystania z promocji w wariantach 3+1 i 2+1 (dalej „Promocja”) dostępnej na stronie pod adresem www.maptu.pl („Maptu” lub „Strona”).

2. Organizatorem Promocji jest Bitfinder sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Meander 1a/26, 02-791 Warszawa, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000444061, NIP: 9512362892, REGON: 146448670 ("Organizator").

3. Promocja obowiązuje przy zamówieniach złożonych zgodnie z regulaminem podstawowym Strony, dostępnym pod adresem www.maptu.pl/regulamin.html.

Czas trwania promocji

1. Promocja trwa od 21 marca do 30 czerwca 2019 r. Może być wznawiana, taka informacja pojawi się na Stronie.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie, w tym zmiany czasu trwania Promocji.

Zasady Promocji 3+1

1. W ramach promocji w wariancie 3+1 Klient otrzymuje 4 plakaty w cenie 3.

2. Aby wziąć udział w Promocji w wariancie 3+1 należy w uwagach do zamówienia (pod adresem do wysyłki) wpisać „3+1” oraz wskazać jeden z zamówionych plakatów, który ma być przesłany w 2 kopiach.

Zasady promocji 2+1

1. W ramach promocji w wariancie 2+1 Klient otrzymuje 3 takie same plakaty w cenie 2.

2. Aby wziąć udział w Promocji w wariancie 2+1 należy zamówić 2 takie same plakaty, a w uwagach do zamówienia (pod adresem do wysyłki) wpisać „2+1”.

Postanowienia końcowe

1. Oba warianty promocji nie łączą się ze sobą, z kodami rabatowymi i nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.

2. Wszystkie plakaty zamówione w promocji zostaną wysłane w pod jeden adres.

3. Promocja dotyczy również przesyłek zagranicznych, pod warunkiem złożenia zamówienia na stronie www.maptumaps.com.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

5. Zarówno Uczestnicy jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów w sposób ugodowy, na drodze negocjacji.

6. Regulamin dostępny jest na www.maptu.pl/regulaminpromocji.html.

Dane Organizatora

Bitfinder sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Meander 1a/26, 02-791 Warszawa, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000444061, NIP: 9512362892, REGON: 146448670.

Adres e-mailowy (także w sprawie reklamacji) maptu@maptu.pl
tel. +48 502 516 304

Adres do korespondencji: Bitfinder sp. z o.o., ul. Borowskiego 2 lok. 316, 03-475 Warszawa