REGU
LAMIN

PROMOCJI

 

 

Promocja: Wariant 3+1

Możecie zamówić 3 różne plakaty, a jeden z nich dostaniecie w 2 egzemplarzach. Wystarczy, że w uwagach do zamówienia wpiszecie 3+1 i wskażecie plakat, który chcielibyście otrzymać x2.

Promocja: Wariant 2+1

Oznacza 3 takie same plakaty w cenie 2. Zamówcie 2 identyczne plakaty i w uwagach pod zamówieniem wpiszcie 2+1.

Promocja trwa do 30 września 2018 r.


Regulamin promocji 3+1 oraz 2+1

Wstęp

1. Niniejszy regulamin promocji (dalej „Regulamin”) określa zasady korzystania z promocji w wariantach 3+1 i 2+1 (dalej „Promocja”) dostępnej na stronie pod adresem www.maptu.pl („Maptu” lub „Strona”).

2. Organizatorem Promocji jest Bitfinder sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Meander 1a/26, 02-791 Warszawa, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000444061, NIP: 9512362892, REGON: 146448670 ("Organizator").

3. Promocja obowiązuje przy zamówieniach złożonych zgodnie z regulaminem podstawowym Strony, dostępnym pod adresem www.maptu.pl/regulamin.html.

Czas trwania promocji

1. Promocja trwa od 13 do 30 września 2018 r. Może być wznawiana, taka informacja pojawi się na Stronie.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie, w tym zmiany czasu trwania Promocji.

Zasady Promocji 3+1

1. W ramach promocji w wariancie 3+1 Klient otrzymuje 4 plakaty w cenie 3.

2. Aby wziąć udział w Promocji w wariancie 3+1 należy w uwagach do zamówienia (pod adresem do wysyłki) wpisać „3+1” oraz wskazać jeden z zamówionych plakatów, który ma być przesłany w 2 kopiach.

Zasady promocji 2+1

1. W ramach promocji w wariancie 2+1 Klient otrzymuje 3 takie same plakaty w cenie 2.

2. Aby wziąć udział w Promocji w wariancie 2+1 należy zamówić 2 takie same plakaty, a w uwagach do zamówienia (pod adresem do wysyłki) wpisać „2+1”.

Postanowienia końcowe

1. Oba warianty promocji nie łączą się ze sobą, z kodami rabatowymi i nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.

2. Wszystkie plakaty zamówione w promocji zostaną wysłane w pod jeden adres.

3. Promocja dotyczy również przesyłek zagranicznych, pod warunkiem złożenia zamówienia na stronie www.maptumaps.com.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

5. Zarówno Uczestnicy jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów w sposób ugodowy, na drodze negocjacji.

6. Regulamin dostępny jest na www.maptu.pl/regulaminpromocji.html.

Dane Organizatora

Bitfinder sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Meander 1a/26, 02-791 Warszawa, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000444061, NIP: 9512362892, REGON: 146448670.

Adres e-mailowy (także w sprawie reklamacji) maptu@maptu.pl
tel. +48 572 533 118

Adres do korespondencji: Bitfinder sp. z o.o., ul. Borowskiego 2 lok. 316, 03-475 Warszawa